Skärskyddshandskar Cat.3/C

Skärskyddshandskar Cat.5/D-E

Flamskyddshandskar och Ljusbågeskydd

Skärskyddshandskar

När det finns risk för skärskador i form av vassa kanter, glas, knivblad mm,
bör man ha en skyddshandske med skärskydd.

Skärskyddshandskar finns i olika nivåer på skärskydd. Nivå 5 är den högsta, nackdelen då är att den kan bli lite stelare.